Oferta programowa

Nasze przedszkole oferuje:

 

opiekę metodyczno-pedagogiczną

zajęcia dydaktyczne, w tym prowadzone metodą dr Marii Montessori w odpowiednio przygotowanych salach edukacyjnych z materiałem dydaktycznym Montessori

empatyczną komunikację z dziećmi polegającą na dialogu z nimi oraz poznaniu oraz poszanowaniu ich uczuć i potrzeb

zajęcia z języka angielskiego z native speakerem

zajęcia muzyczne, rytmiczne i taneczne

wprowadzenie w świat dźwięków, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej oraz kształtowanie poczucia rytmu

zajęcia plastyczne - poznawanie świata barw i kształtów za pomocą różnorodnych technik plastycznych takich jak: malowanie palcami, rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z masy solnej czy gliny

świat książki - wspólne czytanie, zagadki, rymowanki, tworzenie ilustracji do opowiadań

kraina nauki - eksperymenty z różnych dziedzin nauki

zajęcia ekologiczne i ogrodniczo- przyrodnicze

cykliczne zajęcia z edukatorem leśnym w ramach warsztatów i wypraw leśnych

zabawy w przedszkolnym ogrodzie zabaw położonym w zacisznej okolicy tuż pod Kopcem Kościuszki

spacery po lesie na wzgórzu Sikornik  znajdującym się w Bielańsko- Tynieckim Parku Krajobrazowym

koncerty i przedstawienia dla dzieci

warsztaty

spotkania z ciekawymi ludźmi

opiekę logopedy i psychologa

Realizacja podstawy programowej

 • opiekę metodyczno-pedagogiczną
 • zajęcia dydaktyczne, w tym prowadzone metodą dr Marii Montessori w odpowiednio przygotowanych salach edukacyjnych z materiałem dydaktycznym Montessori
 • empatyczną komunikację z dziećmi polegającą na dialogu z nimi oraz poznaniu oraz poszanowaniu ich uczuć i potrzeb
 • zajęcia z języka angielskiego z native speakerem
 • zajęcia muzyczno-taneczne, rytmiczne oraz zajęcia umuzykalniające
 • wprowadzenie w świat dźwięków, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej oraz kształtowanie poczucia rytmu
 • zajęcia plastyczne - poznawanie świata barw i kształtów za pomocą różnorodnych technik plastycznych takich jak: malowanie palcami, rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z masy solnej czy gliny
 • świat książki - wspólne czytanie, zagadki, rymowanki, tworzenie ilustracji do opowiadań
 • kraina nauki - eksperymenty z różnych dziedzin nauki
 • zajęcia ekologiczne i ogrodniczo- przyrodnicze
 • cykliczne zajęcia z edukatorem leśnym w ramach warsztatów i wypraw leśnych
 • zabawy w przedszkolnym ogrodzie zabaw położonym w zacisznej okolicy tuż pod Kopcem Kościuszki
 • spacery po lesie na wzgórzu Sikornik  znajdującym się w Bielańsko- Tynieckim Parku Krajobrazowym
 • koncerty i przedstawienia dla dzieci
 • warsztaty
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • opiekę logopedy i psychologa

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które mają na celu:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci dzięki komunikacji empatycznej
 • poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci (zajęcia logopedyczne)
 • wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec podczas zajęć muzyczno– tanecznych i umuzykalniających oraz różne formy plastyczne na warsztatach plastycznych
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci oraz edukacja matematyczna
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • nauka dobrego wychowania
 • nauczenie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych ludzi
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Podstawę programową MEN realizujemy m.in. w oparciu o:

 • Program wychowania przedszkolnego „Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości"
 • Empatyczną komunikację oraz wychowanie bez kar i nagród
 • Elementy pedagogiki Montessori – zgodnie z programem „Poznajmy Montessori raz jeszcze”, materiałami Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Polskiego Instytutu Montessori Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Fundacji Wspierania Idei Marii Montessori „Ziarnko Maku
 • autorskie warsztaty oraz inne metody naszej pracy.
 

Przedszkole "Ogrody Muzyki"

Telefon

+48 690 503 430

Email

ogrodymuzyki@gmail.com

Adres

ul. Hofmana 22

30-210 Kraków